Tartu Raatuse Gümnaasiumi laskespordipäev 23.02.2012